Takashi

1. Giai đoạn Phục hồi (Giai đoạn đi lên)
– Giai đoạn này nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn về thị trường, giá lúc này tăng nhẹ trở lại.
– Ngân hàng bắt đầu giảm lãi xuất và cho vay mua bất động sản.
– Lúc này, các ngành liên quan như xây dựng, tín dụng ngân hàng cũng bắt đầu rục rịch sôi động trở lại.
– Các phương tiện truyền thông bắt đầu có những tin tức về sự biến đổi của thị trường.
– Các dự án thời gian bất động cũng bắt đầu được triển khai trở lại, giá bắt đầu tăng nhẹ.
Đóng băng đã đi qua, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua. Đây là thời điểm an toàn và rất thích hợp cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.