Thị trường BĐS

Thị trường BĐS luôn phát triển theo một chu kỳ, mỗi chu kỳ có thể kéo dài từ 7-10 năm. Mọi diễn biến trong chu kỳ đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế như: hệ thống tài chính, ngân hàng, xây dựng, nội thất… Đối với nhà đầu tư BĐS, có thể nắm bắt được thông tin về những biến động trong mỗi giai đoạn của chu kỳ là rất quan trọng, vì nó liên quan đến khả năng thanh khoản và kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư BĐS.
Dưới đây là cách hoạt động của chu kỳ thị trường BĐS:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.